2018-07-12 | Jednostka: KP PSP Skarżysko-Kamienna

11 lipca 2018 roku zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach – brygadier Tomasz Bajerczak oraz zastępca naczelnika wydziału logistyki bryg. Grzegorz Łochowski wizytowali Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamiennej. Celem tej wizyty było szczegółowe zapoznanie się z warunkami pełnienia służby i pracy, zapleczem logistycznym, warunkami lokalowymi oraz stanem wyposażenia sprzętowego do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych. Zapoznano się również z możliwością usytuowania na terenie KP PSP w Skarżysku nowych budynków i pomieszczeń przeznaczonych na bazę sprzętu.

Po wizytacji omówiono z kierownictwem komendy potrzeby sprzętowe i remontowe jak również  propozycje modernizacji budynków, które poprawią warunki socjalno- bytowe w jednostce. Na koniec zastępca świętokrzyskiego komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Tomasz Bajerczak na ręce komendanta powiatowego złożył strażakom podziękowania za zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za prawidłową realizację zadań służbowych.

Opracowanie: bryg. Andrzej Pyzik, KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: asp. Adrian Gołębiewski, KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* ***19.07.2018 r. Motkowice, gm. Imielno, pow. jędrzejowski. O godz. 10.11 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Jędrzejowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego z ciężarowym. Sam. ciężarowym podróżowało dwóch mężczyzn, sam. osobowym mężczyzna oraz kobieta. Działania Straży Pożarnej w sile 3 zastępu PSP i 1 zastęp OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przy pomocy narzędzi hydraulicznych uwolnieniu zakleszczonej kobiety z pojazdu u której lekarz stwierdził zgon. ***18.07.2018 Wiosna, pow. konecki. W wyniku burz z obfitymi opadami deszczu w godzinach wieczornych zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zostały zadysponowane do pomocy w ewakuacji dwóch obozów harcerskich znadujacych się lasach koło miejscowości Wiosna na terenie gminy Radoszyce. Z pomoca strażaków harcerze zostali ewakuowani z obozowisk do autokarów i busa, a nastepnie przewiezini do szkoły i remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dziebałtów. Ponadto, stanowisko kierowania w KP PSP Końskich otrzymało informacje o samodzielnej ewakuacji dwóch obozowisk z miejscowości Mokra i Kawęczyn. Łącznie strażacy udzielili pomocy 145 harcerzom. W ewakuacji udział brało 9 zastępów strazy pożarnej.*** 17.07.2018. Bór Kunowski, pow. starachowicki. Około godz. 13.50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o dużym zadymieniu unoszącym się nad lasem w okolicy miejscowości Bór Kunowski. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że nieznane osoby wypalają na nieużytkowanej działce stare opony. Działania Straży Pożarnej w sile 1 zastępu PSP i 3 zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dogaszeniu palących się opon.*** *